Δείτε τους όρους μας πριν νοικιάσετε αυτοκίνητο στη Σύρο με την Road Runner

ΟΡΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι τιμές περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη 24ωρη μίσθωση ( 1 ημέρα )

  • Συντήρηση, ορυκτέλαια και λιπαντικά.

  • Αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση σοβαρής βλάβης

  • Ζώνες ασφαλείας.

  • Ασφάλεια για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων και υλικές ζημιές.

  • Οδική βοήθεια 24 ώρες.